Behandeling

De behandeling begint met een intake – onderzoek – behandelplan.

Het is van belang te weten, welke sport je doet, recreatief tot professioneel, wel of geen wedstrijden, hoe vaak wordt er getraind, etc. Daarnaast wordt er besproken of er mogelijk blessures aanwezig zijn en onderzoek uitgevoerd om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van je conditie.

Er wordt ook gekeken naar werk en vrijetijdsbesteding. Als het totale plaatje in beeld is, wordt een behandelplan opgesteld en besproken / aangepast aan jouw wensen.

Afhankelijk van wat je wilt, kun je kiezen om 1 of meerdere keren per week / maand je conditie te ondersteunen d.m.v. een sportmassage.

VOORKOMEN IS BETER DAN GENEZEN. Met andere woorden een preventieve behandeling door een sportmassage vermindert de kans op blessures.

Indien er wel sprake is van symptomen van overbelasting of zelfs van een blessure, kan een massage het herstel bevorderen.

De sportmassage kan zo nodig vergezeld gaan van advies op het gebied van trainingsopbouw, kleding en schoeisel. Ik kan je ook van dienst zijn met tapen en bandageren.

Aan jouw de keus je conditie en gezondheid door middel van sportmassages te verbeteren en te onderhouden !!